CHAPTER TRADER

Hello

Captcha trader is somewhere that you can insert captchas into the server for cash or amazon gift cards. They come slowly at first but once you get a higher percentage they will increase. There are two minimum payouts here. You can either cash out for $1 to paypal or you can hold out and get $5 for an amazon gift card. 10,000 credits here is equal to $1.

Each captcha is worth 7 credits, so it will take some time to get to that $1, but, it is something that you can do any time of the day and as much as you want to. I would suggest to put on audible notifications, especially in the beginning when captchas are coming more slowly. This will help you to not let the captcha time out and you can get your percentage up more quickly. Stick with it even when it is slow, it does not take much time for them to flow quickly, it is dependent  upon the amount you’ve done and your percentage right.

 (You have to fill in your referrer, so please fill in marmirow ) ThanksWitam
Każdy pewnie zarabia z Was w różnoraki sposób w internecie. Jeden Klika w reklamy,drugi coś tam sprzedaje, inny zaś zarabia na uplaudzie i itd.
Każdy zarobek ma swoje wady i zalety
Napewno spotkaliście się nie raz podczas logowania na swoje stronki,że oprócz swojego nicku oraz hasła musieliście jeszcze przepisywać wygenerowane hasło dodatkowe, tzw Chapter.
Pewnie mało kto wie iż można zarabiać na takim właśnie przepisywaniu wygenerowanych haseł
Właśnie chciałbym Wam przybliżyć takową stronkę, gdzie zarabiamy na wpisywaniu haseł.
Strona ta powstała dość niedawno i zaczyna się cieszyć dość dużą popularnością ze względu na nielimitowany zarobek (wszystko zależy ile czasu dziennie poświęcimy jej) zarobki są nieograniczone i minimum stałe. czas oczekiwania na wypłatę do 5 dni roboczych

Captcha Trader to portal w którym wpisujemy kody z obrazków, za każdy poprawnie wpisany otrzymujemy 7 punktów (w ciągu minuty około 3 się pojawia), 10.000 punktów możemy wymienić na 1$. . Jeśli używamy przeglądarki Chrome, możemy pobrać dodatek, który będzie nam robił z captchy popupa, a sama przeglądarka może być zminimalizowana.
Warto także po zalogowaniu się na stronce w zakładce earn credits zaznaczyć kwadrat 'Audible Notifications' wtedy każdy kod pokazujący się będziemy słyszeć. Na poprawne wpisanie hasła mamy 30 sekund po wpisaniu naciskamy przycisk Send lub jeśli nie możemy odczytać hasła 'Skip" Znaków interpunkcyjnych nie musimy wpisywać czyli kropek przecinków itd wielkość liter także nie ma znaczenia możemy wszystko wpisywać małymi literami czasami wystarczy nawet jeden wyraz z 2 aby nam zaliczyło

Kiedy się spóźnimy z wpisanie hasła musimy odświeżyć stronkę wcikając earn credits

Istnieje także system poleconych za każe zdobyte przez poleconego 7 kredytów dostaniemy 1

Zapraszam do zarabiania
Proszę także o wpisanie mojego nicku marmirow w polu refferals Dziękuje i Życzę wysokich zarobków

Link do rejestracji

Moja pierwsza wypłata parę godzin czekania od zlecenia


2 wypłata którą zleciłem 2 razy i dostałem dwie


Welcome
Each of you will probably earn in different ways on the Internet. One click on the ads, the other sells something, while another earns uplauding and etc.
" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Any profit has its pros and cons:)
Certainly not to meet him once when you log in to your sites, in addition to your nickname and password you had yet to prescribe an additional password is generated, so-called Chapter.
Probably few people know that you can make money on such a transcription-generated passwords
I would like to introduce you issued with one site, where you earn for entering passwords.
This site was created only recently and is starting to enjoy quite popular because of the unlimited earning (it all depends how much time it will devote a day)

Captcha Trader is a website where the type codes of the images, for every correctly typed receive 7 points, 10,000 points can be exchanged for $ 1. Or used to want someone to us inscribed codes (but where and for what?) Is a plugin for jDownloader, and we recover the files even though we are not there at the computer, or in the portal Lockerz chic do not know exactly how and where, because I do not use The cost to us that someone enters the 10 points). If you use Chrome, you can download the add-on that will we do with CAPTCHA popup and the browser itself can be minimized.
It is also by logging on to the side of the tab earn credits tick 'Audible Notifications "then any code showing up, we can hear. On entering the correct password have 30 seconds after entering the Send button is pressed, or if you can not read the password "Skip" Marks of punctuation does not need to enter commas or dots, etc. are case sensitive and it does not matter, we can write everything in lowercase

When you're late to enter the password we need to refresh the site click earn credits

There is also a system of referrals for leads acquired by a registered 7 credits we get a

Feel free to make
" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Please also enter my nickname in the box marmirow refferals thank you and wish you the high earnings:)

Link to registration

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja