AyuWage Bux bez limitu

     BIG SCAM!!!!!!! WARNING!! BLOCK PEOPLE ACCOUNT

                                 Przedstawiam serwis AyuWage.com – gdzie zarabiamy za oglądanie stron. W zakładce Start Earning – mamy co jakiś czas linki w które klikamy i przyznawane są nam za to punkty. Na przykład na dole tejże zakładki są linki po 200 i 100 punktów są to strony na których musimy się zarejestrować by uzyskać te 200 lub 100 punktów, na samej górze tej zakładki są strony odpowiednio: 10,20,40,80 punktów, po kliknięciu otwiera nam się nowa strona reklamodawcy, czekamy około 10 sekund gdy strona AyuWage się przeładuje i powróci do wcześniejszego stanu, zamykamy stronę z reklamą i czekamy na kolejną możliwość zdobycia punktów w zakładce Start Earning.
AyuWage is paid for internet content surfing site.   You earn daily points that are converted to cash.   Links are worth anywhere from 2 points to 80 points per click.   Points are worth 0.0005 cents which are immediately converted to cash.   The stats listed here are my personal clicks as I have no active referrals.   Super fast payments to Paypal and AlertPay.
Video Instruction
www.youtube.com/watch

Link do rejestracji:

Oczywiście istnieje inny sposób nie musimy już ciągle czekać i odświeżać strony, po prostu instalujemy toolbar. Wchodzimy w zakładkę Toolbar, instalacja jest szybka i łatwa, akceptowane przeglądarki to IE, Firefox,Opera, google chrome i Safari.
Gdy zobaczymy napis Earn 400 Credits! – klikamy i zjeżdzamy na dół strony mamy dwie reklamy po 200 punktów, jeśli nie chcemy nie musimy się rejestrować aby uzyskać te 200 czy 400 punktów. Gdy natomiast pojawi się dla przykładu napis Earn 420 Credits!, Klikamy i u góry strony pojawiają się nam dwie reklamy każda po 10 punktów klikamy jedna czekamy aż strona się przeładuje, zamykamy okno z reklamą i klikamy następną. Oczywiście może być tak, że zamiast 420 możemy mieć 410, 430, 440, i tak do 90.

Można w ustawieniach czyli w zakładce My Account, aby strony: New Signup Sites, nie pojawiały się klikamy przycisk Switch, zmieniamy w ten sposób ustawienie na off czyli wyłączone.Za około 20 punktów mamy jednego centa, dziennie można spokojnie zarobić 20-80!! centów, albo więcej jeśli pojawi wam się w toolbar dla przykładu Earn 420 Credits!, musicie szybko klikaćNalezy też kliknąć w Browse Regular sites bo inaczej reklamy znikają.Aby wypłacić wchodzimy w zakładkę Rewards mamy tam do wyboru paypal albo alertpay osobiście polecam paypal, wypłaty są realizowane do jednego dnia. Item name – tam widzimy nasz aktualny zarobek gdy próg wypłaty osiągnie 5 dolarów klikamy Cashout all now.PS: czasami jest reklama za 10-30 punktów non clicks cos tam warning tego nie klikajcie bo bedzie ostrzezenie i 3 warny to blokada konta Warny się kasują co 24-48 godzin
POLECAM TAKŻE NOWOŚĆ NEW!!
Brata AYU
Takie same są zasady jak na Ayu
Link do zapisu

Doszła nowa zakładka,,View sites i reklamy pojawiające się co jakiś czas po 2 kredyty warto tam zaglądać nawet jak nie ma ich na toolbarze,ale uważnie to przeczytajcie!!!
Należy 20 sekund pozostać na stronie bo inczej mogą być tzw. Warny 3 takowe i blokada na stałe!!!!
I drobna Ciekawostka którą nigdzie na żadnej stronie polskiej czy innej nie znajdziecie
Napewno nie raz spotkaliście się z padającym ,,Śniegiem'' Ayu, gdy o tym powiedziałem koledze który tam klika to mówił że myślał że to od piwa lub siedzenia przed kompem tak ma . Otóż gdy z takim zjawiskiem się spotkacie trzeba kliknąć w jakiś ,,płatek'' wtedy dostaniecie za free parę kredytów
Warnings Accumulated from Browsing: 1 Warning(s) (Instruction Follow Checker)

We have detectors in place to check if you follow the instructions.
The system will add warnings to your account within 15 minutes if it detect you do not follow the instructions.

You will be suspended if you receive more than 3 warnings! One warning will expire every 24 to 48 hours.


1. Read the Site Title.
2. Visit the Site by Clicking on the Box.
3. You MUST Stay On Website for 20 Seconds.
Note: Failure to do so will result in a warning which will add up towards to a permanent suspension!

Uwaga obecnie toolbar nie zawsze pokazuje reklamy więc warto samemu w zakładki klikać co jakiś czas

Browse View Sites

Instructions:
1. Read the Site Title.
2. Visit the Site by Clicking on the Box.
3. You MUST Stay On Website for 20 Seconds.
Note: Failure to do so will result in a warning which will add up towards to a permanent suspension!

And a minor curiosity that nowhere on any of the Polish side or another, you will not find:)
Certainly not once met with the incident,,''Snow-Ayu, when the colleague said that there are a few that he thought it was the beer or sitting in front of competence so no:). Now, when such a phenomenon to meet some need to click on, petal''then you'll get a free pair of credits
Obecnie minimum na paypala to 5 dol

Wypłaty
POLECAM TEŻ ZAKŁADKĘ LOGIPTC, EASY4HITS ORAZ Banery ORAZ INNE6

Present AyuWage.com service - where we earn for viewing pages. W zakładce Start Earning – mamy co jakiś czas linki w które klikamy i przyznawane są nam za to punkty. On the Start Earning - we have every now and then links to click and we are awarded points for it. Na przykład na dole tejże zakładki są linki po 200 i 100 punktów są to strony na których musimy się zarejestrować by uzyskać te 200 lub 100 punktów, na samej górze tej zakładki są strony odpowiednio: 10,20,40,80 punktów, po kliknięciu otwiera nam się nowa strona reklamodawcy, czekamy około 10 sekund gdy strona AyuWage się przeładuje i powróci do wcześniejszego stanu, zamykamy stronę z reklamą i czekamy na kolejną możliwość zdobycia punktów w zakładce Start Earning. For example, at the bottom of that tab are links on the 200 and 100 points are the sites where you need to register to get the 200 or 100 points at the top of the page tabs are respectively: 10,20,40,80 points when clicked opens we have a new page advertisers, we wait about 10 seconds when the page reloads and AyuWage to return to an earlier state, close the page with the ad and wait for another opportunity to score points in the tab Start Earning.

 


Oczywiście istnieje inny sposób nie musimy już ciągle czekać i odświeżać strony, po prostu instalujemy toolbar. Of course, there is another way we no longer continue to wait, and refresh the page, simply installs the toolbar. Wchodzimy w zakładkę Toolbar, instalacja jest szybka i łatwa, akceptowane przeglądarki to IE, Firefox i Safari. We go to the bookmark toolbar, installation is quick and easy, accepted the browser is IE, Firefox Google Chrome,Opera and Safari.

Gdy zobaczymy napis Earn 400 Credits! When you see the inscription Earn 400 Credits! – klikamy i zjeżdzamy na dół strony mamy dwie reklamy po 200 punktów, jeśli nie chcemy nie musimy się rejestrować aby uzyskać te 200 czy 400 punktów. - Click and descend to the bottom we have two ads after the 200 points if you do not want to not have to register to get the 200 or 400 points. Gdy natomiast pojawi się dla przykładu napis Earn 420 Credits!, Klikamy iu góry strony pojawiają się nam dwie reklamy każda po 10 punktów klikamy jedna czekamy aż strona się przeładuje, zamykamy okno z reklamą i klikamy następną. But if you are, for example, string Earn 420 Credits!, Click on the top and side there are two ads we each 10 points click on a waiting until the page will reload, close the window with an ad and click next. Oczywiście może być tak, że zamiast 420 możemy mieć 410, 430, 440, i tak do 90. Of course, it might be that instead of 420 we have 410, 430, 440, and so to 90

Można w ustawieniach czyli w zakładce My Account, aby strony: New Signup Sites, nie pojawiały się klikamy przycisk Switch, zmieniamy w ten sposób ustawienie na off czyli wyłączone. May be in the settings or the My Account tab to the page: New Signup Sites, does not appear click the button switch, thereby changing the setting to off or disabled.

Za około 20 punktów mamy jednego centa, dziennie można spokojnie zarobić 20-80!! For about 20 points we have one penny a day can easily earn 1920-1980! centów, albo więcej jeśli pojawi wam się w toolbar dla przykładu Earn 420 Credits!, musicie szybko klikaćNalezy też kliknąć w Browse Regular sites bo inaczej reklamy znikają. cents, or more if you appear in the toolbar, for example Earn 420 Credits!, you quickly klikaćNalezy also click Regular Browse advertising sites or else disappear.

Aby wypłacić wchodzimy w zakładkę Rewards mamy tam do wyboru paypal albo alertpay osobiście polecam paypal, wypłaty są realizowane do jednego dnia. To pay the tab, enter the Rewards we are there to choose from paypal or AlertPay personally recommend paypal payments will be made to one day. Item name – tam widzimy nasz aktualny zarobek gdy próg wypłaty osiągnie 5 dolarów klikamy Cashout all now. Item name - when we see our current earnings if the payment reaches the threshold of $ 5 Cashout all click now.

PS: czasami jest reklama za 10 punktów non clicks cos tam warning tego nie klikajcie bo bedzie ostrzezenie i 3 warny to blokada konta Warny się kasują co 24 godziny PS: sometimes it is advertising for 10 points of non-clicks something there, warning that he will not click a warning and 3 Varna Varna is a lock to cancel your account every 24 hours
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja